ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები საქართველოში

კვლევის ანგარიში

ძირითადი

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია ის ძირითადი ფაქტები, რომლებიც საქართველოში ქუჩაში მცხოვრები და/ან მომუშავე ბავშვების მდგომარეობის კვლევის პროექტის შედეგად გამოვლინდა. მასში მოცემულია აზერბაიჯანში არსებული სიტუაციის გარკვეული ასპექტების ხედვაც. პროექტი განხორციელდა „იუნისეფ თბილისის“ მიერ გამოცხადებული ტენდერის საპასუხოდ, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან, „ვორლდ ვიჟენ საქართველოსთან“ და „ღია საზოგადოება საქართველოსთან“ თანამშრომლობით. აღნიშნულ საქმიანობაში ჩართული იყო „საქართველოს კარიტასიც“. ამასთან ერთად, პროექტის შემუშავების პროცესი „იუნისეფის“ აზერბაიჯანის ოფისთან თანამშრომლობით წარიმართა. კვლევის ადრეულ ეტაპზე სამუშაო ჯგუფს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო შემოუერთდა და სრულად დააფინანსა საქართველოში მიმდინარე საველე სამუშაოები ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი დაფინანსებით.

ავტორი
UNICEF
პუბლიკაციის თარიღი
ენები
ქართული, ინგლისური