განათლება

გაეროს ბავშვთა ფონდი მუშაობს სკოლამდელი და ზოგადი განათლების გაუმჯობესებისთვის

Children at school
UNICEF/Geo-2018/Blagonravova