არც ერთი ბავშვი განათლების გარეშე

ინკლუზიური, თანასწორი და ხარისხიანი სკოლამდელი და ზოგადი განათლება ბავშვებისათვის საქართველოში

Adem in Kindergarten
UNICEF/Geo-2022/Tsetskhladze