ზოგადი განათლება

ხარისხიანი განათლება უაღრესად მნიშვნელოვანია როგორც კონკრეტული ინდივიდების, ასევე საზოგადოების განვითარებისთვის

Child at school
UNICEF/Geo-2017/Khetaguri