ჩვილ ბავშვთა სიცოცხლის შენარჩუნება და განვითარება

ბავშვობის პირველი წლები ადამიანის სასიცოცხლო ციკლის ყველაზე სწრაფი განვითარების პერიოდია

Newborn child
UNICEF/Geo-2015/Khetaguri