ბავშვთა დაცვა

სოციალური ინკლუზია და მართლმსაჯულება ბავშვებისათვის

Lile and her Mother
UNICEF/Geo-2018/Jibuti