კომუნიკაცია სოციალური ცვლილებებისათვის

ადამიანების, მათი შეხედულებებისა, სოციალური და კულტურული ნორმების ცოდნა და გაგება

#SeeEveryColour Campaign Launch in Kutaisi
UNICEF/Geo-2017/Turabelidze