សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ

ដើម្បីកុមារគ្រប់រូបមានសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភល្អប្រសើរ

 Breast feeding situation in Cambodia
UNICEF Cambodia/2015/Giacommo

បញ្ហាប្រឈម

ពុំមានកុមារណាម្នាក់ ឬម្តាយណាម្នាក់ គួរទទួលរងការឈឺចាប់ ឬបាត់បង់ជីវិតដោយសារមូលហេតុដែលគេអាចបង្ការជាមុនបាននោះឡើយ។ តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ស្ថានភាពនេះគឺកំពុងកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជា​​នៅរៀងរាល់ឆ្នាំ។ ករណីបាត់បង់ជីវិតទាំងនេះ អាចដោយសារតែស្រ្តីពុំបានទទួលការថែទាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុង​ពេលមានផ្ទៃពោះ ឬដោយសារតែទារកពុំបានទទួលការថែទាំក្រោយសម្រាល ឬទទួលអាហារូបត្ថម្ភឲ្យបានត្រឹមត្រូវ នៅក្នុងខែដំបូងៗនៃជីវិត។ ករណីទាំងនេះ ក៏អាចដោយសារតែគ្រួសារមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមណ្ឌលសុខភាព ជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទ និងតំបន់ដាច់ស្រយាល ឬដោយសារតែពួកគេមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកបុគ្គលិកជំនាញ ឬដោយសារគុណភាពនៃការផ្តល់សេវានៅមានកម្រិតទាប។ ទម្លាប់វប្បធម៌ ដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ នៅតែបន្តអនុវត្តនៅទ្បើយ ហើយម្តាយជាច្រើននៅបន្តប្រើប្រាស់គ្រូព្យាបាលបុរាណជំនួសឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិត។

បើទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងនេះក្តី កន្លងមកគេឃើញមានការរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើននៅកម្ពុជា។ ជារួម ប្រទេសនេះបានសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ហើយអត្រាមរណភាពកុមារមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ ចន្លោះពីឆ្នាំ ២០០០ ដល់ឆ្នាំ២០១៤​ អត្រាមរណភាពទារក និងកុមារអាយុក្រោមប្រាំឆ្នាំ បានថយចុះជាង ៧០ភាគរយ ខណៈពេលដែលអត្រាមរណភាពមាតាមានការថយចុះយ៉ាងគំហុកពី ៤៧២ ករណី មកនៅត្រឹម ១៧០ ករណីស្លាប់ ក្នុង ១០០.០០០ កំណើតរស់។ ការ​ទទួលបាន​ការ​ថែទាំ​សុខភាព​ប្រសើរជាងមុន នៅមុនពេល​ និងក្រោយពេលមានផ្ទៃពោះ ការគ្របដណ្តប់នៃសេវាផ្តល់ថ្នាំបង្ការ និងការសម្រាលកូនជាមួយនឹងឆ្មបជំនាញ គឺជាកត្តាមួយ ក្នុងចំណោមកត្តានានា ដែលជួយជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើនទាំងនេះ។

ចន្លោះពីឆ្នាំ២០០០ ដល់ឆ្នាំ២០១៤ អត្រាមរណភាពកុមារអាយុក្រោមប្រាំឆ្នាំ ថយចុះពី ១២៤ករណីមកនៅ ៣៥ករណីក្នុង ១០០០ កំណើតរស់។

Malnutrition in Cambodia
UNICEF Cambodia/2015/Giacomo Pirozzi

ស្របពេលដែលទទួលបានវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ យើងក៏ឃើញមានគ្រួសារជាច្រើននៅបន្តបាត់បង់អាយុជីវិតកូនចៅរបស់ខ្លួនទាំងមិនចាំបាច់ ជាពិសេសនៅពេលសម្រាល និងក្នុងអំឡុងខែដំបូងៗក្រោយសម្រាល។

អត្រាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ​ក្នុងចំណោមកុមារអាយុក្រោមប្រាំឆ្នាំ នៅមានកម្រិតមួយខ្ពស់ជាងគេនៅឡើយបើធៀបនឹងប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់  ដោយមានកុមារ ៣២ភាគរយ មានកម្ពស់ទាបពេក ធៀប​នឹងអាយុរបស់ពួកគេ និង ១០ភាគរយ មានទម្ងន់មិនគ្រប់ ធៀបនឹងកម្ពស់របស់ពួកគេ។ ទម្លាប់ផ្តល់អាហារពុំបានត្រឹមត្រូវ សេវាទឹកស្អាត និងអនាម័យមិនល្អ ភាពក្រីក្រ និងការខ្វះការអប់រំរបស់ម្តាយ គឺជាមូលហេតុធំៗមួយចំនួន ដែលនាំឲ្យកុមារពុំទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់។ នៅទូទាំងសកលលោក ភាពក្រិសក្រិន គឺជាឧបសគ្គមួយក្នុងចំណោមឧបសគ្គធំៗជាងគេ ដែលរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍមនុស្ស។

Neonatal care in Cambodia
UNICEF Cambodia/2015/Giacomo Pirozzi

ដំណោះស្រាយ

យូនីសេហ្វ សហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនប​ទ និងដៃគូដទៃទៀតនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់សេវា និងគុណភាពនៃការផ្តល់ការថែទាំដល់កុមារ និងស្រ្តីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន។ យើងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានសេវាសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងតម្លៃសមរម្យ ប្រកបដោយបរិយាបន្ន មាននិរន្តរភាព និងសមធម៌ ចាប់ពីពេលទើបសម្រាល រហូតដល់វ័យជំទង់។ សេវាទាំងនេះ មានឥទ្ធិពលយ៉ាងធំធេងលើលទ្ធភាពរបស់កុមារក្នុងការរស់រាន លូតលាស់ រៀនសូត្រ និងចាកចេញផុតពីភាពពក្រីក្រ ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាក៏ជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍធនធានម​នុស្ស និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសទាំងមូល។

ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ម្តាយ ទារកទើបកើត កុមារអាយុក្រោម៥ឆ្នាំ និងក្មេងជំទង់ គឺជាអ្នកទទួលផលស្នូលនៃគ្រប់សកម្មភាព​ទាំងអស់របស់យើង។ ជាពិសេសយើងគាំទ្រដល់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនសូវបានទទួលការគាំទ្រ​  និងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើខេត្តដែលស្ថិតនៅភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជា។

សកម្មភាព ពាក់ព័ន្ធ​នឹងសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភរបស់យើង ត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយនឹងកម្មវិធីដទៃទៀត ដូចជា អប់រំ កិច្ចការពារកុមារ និងទឹកស្អាត អនាម័យ ដើម្បីឲ្យយើងអាចឆ្លើយតបចំពោះផ្នែកផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈប្រទាក់ក្រឡាគ្នា នៃតម្រូវការជារួមរបស់កុមារ ឧទាហរណ៍ បរិយាកាសដែលមានសុវត្ថិភាព មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទឹកស្អាត ទឹកស្អាតមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសុខភាព សុខភាពមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការអប់រំ ហើយការអប់រំមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់ការមានផ្ទៃពោះរបស់ក្មេងជំទង់។

ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានសេវាសុខភាពចាំបាច់ បានរួមចំណែកដល់ការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃអត្រាមរណភាពកុមារអាយុក្រោមប្រាំឆ្នាំនៅកម្ពុជា។

A healthy newborn in Cambdia
UNICEF Cambodia/2015/Giacomo Pirozzi

កសាងបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អ

យូនីសេហ្វ សហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះភាពខ្វះខាតនៅក្នុងគោលនយោបាយ និងការខ្វះខាតថវិកា ដើម្បីឲ្យម្តាយ និងកុមារនៅកម្ពុជា អាចទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាព ដែលមានគុណភាព។ ការមានទិន្នន័យដែលអាចជឿទុកចិតបាន គឺជាគន្លឹះ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដែលចង់បាន។ ការ​ជួយឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងថ្នាក់ជាតិ អាចប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គឺជាវិធីសាស្រ្តមួយ ក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្តដ៏មានអានុភាពជាងគេ ដើម្បីធានាថា នៅពេលមានការតាក់តែងគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តទាំង ពិតជាមានការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលត្រឹមត្រូវ ហើយកុមារ និងស្រ្តីនៅកម្ពុជា នឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីសេវាសុខភាព ដែលកើតចេញពីគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តទាំងនោះ។

ការបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល

វិស័យឯកជននៅកម្ពុជា គឺជាសម្ព័ន្ធភាពដ៏មានឥទ្ធិពលមួយ ហើយយើងបន្តប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់វិស័យ​ឯកជន ដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ។ យើងសម្របសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រសួងសុខាភិបាល និងវិស័យឯកជន ដើម្បីឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងស្រុកអាចជៀសផុតពីឧបសគ្គនៅពេលដែលពួកគេយកសម្ភារបរិក្ខារសុខភាពដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេស យកទៅលក់លើទីផ្សារ និងធានាយ៉ាងណាឲ្យផលិតផលដែលពួកគេផ្គត់ផ្គង់ មានតម្លៃសមស្របសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។ សម្ភារផ្គត់ផ្គង់ចាំបាច់ដែលបម្រើដល់សេវាសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភទាំងនេះ អាចជួយព្យាបាលកុមារដែលជួបប្រទះបញ្ហាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរ។

សម្រាប់ស្រ្តី និងកុមារជាច្រើននាក់ សេវាថែទាំសម្ភពចាំបាច់ អាចជាកត្តាស្លាប់ឬរស់។ រួមគ្នាជាមួយនឹងដៃគូ យើងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស ដើម្បីឲ្យភ្នាក់ងារសុខាភិបាលមានជំនាញ ដែលពួកគេត្រូវការជាចាំបាច់ ដើម្បីផ្តល់ការថែទាំសង្គ្រោះជីវិតប្រកបដោយគុណភាព។ យើងបណ្តុះបណ្តាលក្រុមទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អំពីរបៀបសម្របសម្រួល និងរៀបចំផែនការផ្តល់សេវាសុខភាព និងអនុវត្តផែនការទាំងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។     

បង្កើតតម្រូវការសេវាសុខភាព

ប្រជាពលរដ្ឋអាចជាភ្នាក់ងារដ៏មានអានុភាពដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ ដូច្នេះយើងប្រើប្រាស់សកម្មភាពចុះផ្តល់សេវាដល់មូលដ្ឋាន ដើម្បីឲ្យសេវាបានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាល និងតំបន់ដែលមានការផ្តល់សេវាតិចតួច។ ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ នៅបន្តប្រើប្រាស់គ្រូព្យាបាលបុរាណ ឬឆ្មប​បុរាណ ដែលអាចបង្កផលវិបាកជាអវិជ្ជមានដល់ពួកគេ។ កិច្ចប្រជុំស្តីពីសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភរបស់យើង ជួយ​លើកកម្ពស់ការអនុវត្តល្អ និងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់សេវាពីអ្នកជំនាញសុខភាពដែលមានសមត្ថភាពត្រឹមត្រូវ។ តាមរយៈការកៀងគរចលនាសហគមន៍ និងការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីពួកគេ យើងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្តូររបៀបរបប ដែលពួកគេស្វែងរកជំនួយ និងឲ្យចេះទាមទារ​សេវាដែលមានគុណភាព។

សក្តានុពលដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត និងឥរិយាបថមានទំហំធំធេង។ រួមគ្នាជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើង យើងបង្រៀនស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងស្រ្តីដែលកំពុងបំបៅកូន ក្មេងស្រីជំទង់ ម្តាយ អ្នកផ្តល់ការថែទាំ គ្រួសារ និងសហគមន៍។ យើងធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីបទដ្ឋានសង្គម និងបទដ្ឋានយេនឌ័រ ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ដើម្បីឲ្យយើងអាចស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រឈម ដែលនៅចំពោះមុខយើង និងផ្សព្វផ្សាយសារសំខាន់ៗអំពីការថែទាំសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ ដែលនាំមកនូវសុវត្ថិភាព។

ការផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញ គឺជាជំហានដំបូង ដើម្បីឈានទៅរកការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ។ នេះអាចមានន័យថា ជាភាពខុសប្លែកគ្នារវាងស្រ្តី ដែលសម្រាលកូនជាមួយនឹងឆ្មបនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឬឆ្មបបុរាណនៅផ្ទះ ឬរវាងការទៅកាន់គ្លីនិកដើម្បីពិនិត្យសុខភាពកូនជាប្រចាំដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតកូននោះបាន ឬការមិនយកកូនទៅពិនិត្យអ្វីទាល់តែសោះ បន្ទាប់ពីសម្រាលហើយ ដែលការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ អាចជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតបាន។

ចិញ្ចឹមថែទាំកុមារឲ្យចម្រើនវ័យបានល្អ តាមរយៈការផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភសមស្រប

អាហារូបត្ថម្ភដែលសមស្រប គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការរស់រាន សុខភាពល្អ និងការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ។ យើងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរចាប់ពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក៏ដូចជាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព និងសហគមន៍ ដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភ ដើម្បីឲ្យកុមារនៅកម្ពុជាទទួលបានអាហារសមស្រប និងមានសុខភាពល្អ។

ការងាររបស់យើងរួមមាន ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភដែលផលិតនៅក្នុងស្រុក ការបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដានការប្រើប្រាស់អំបិលអ៊ីយ៉ូដ ការប្រមូលទិន្នន័យបែងចែកតាមក្រុមអាយុ និងតាមភេទអំពីបញ្ហាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរ ដើម្បផ្តល់អន្តរាគមន៍ឲ្យចំកុមារី និងកុមារាដែលត្រូវការការពារជាងគេ ការរៀបចំ​ឧបករណ៍ផែនទីតាមប្រព័ន្ធអេឡេត្រូនិក ដើម្បីពិនិត្យតាមដាន និងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរនូវលទ្ធផលការងារ​របស់មណ្ឌលសុខភាព និងការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលឲ្យចេះផ្តល់ការប្រឹក្សាអំពីអាហារូបត្ថម្ភ និងការផ្តល់អាហារបន្ថែម។

ប្រព័ន្ធអាហារូបត្ថម្ភទាំងមូល ត្រូវការច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរឹងមាំ។ នេះជាហេតុផលដែលយើងផ្តល់ការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការរៀបចំតាក់តែងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារ និងសុខភាព ដូចជាការហាមប្រាមមិនឲ្យអនីតិជនទិញគ្រឿងស្រវឹង និងបារី ការការពារប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យឡើងទម្ងន់ជ្រុល និងសុវត្ថិភាពអាហារ។

ធនធាន