សកម្មភាពធានាបានសុវត្ថិភាពកុមារ

ការពារកុមារតាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានដល់មនុស្សពេញវ័យ

Toch Soknea sits in the doorway of her honme in Snoul District
UNICEF Cambodia/2018/Todd Brown

យូនីសេហ្វ ធ្វើការងារជាមួយនឹងគោលដៅមួយនៅក្នុងចិត្ត នោះគឺជួយដល់កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យ ឲ្យសម្រេចនូវសក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេ និងបរិយាកាសប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ នៅកម្ពុជា កុមាររាប់ពាន់នាក់ ត្រូវបានរុញច្រានឲ្យស្ថិតនៅរឹមនៃសហគមន៍ ដែលពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការរំលោភបំពានក្នុងទម្រង់ជាច្រើន ដូចជា ការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវអារម្មណ៍ជាដើម។ ការបំបែកចេញពីគ្រួសារ គឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមនាំមុខគេដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារកុមារនៅកម្ពុជា។

កុមារដែលមកពីគ្រួសារដែលបែកបាក់ ប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេ ក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងកុមាររាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងរស់នៅ ឬធ្វើការងារនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវ។ កុមារដែលរស់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវ ងាយនឹងទទួលរងអំពើហិង្សា ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ការជួញដូរមនុស្ស ពលកម្មកុមារប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ និងការគេងប្រវញ្ច និងកាន់តែងាយប្រឈមនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន សកម្មភាពផ្លូវភេទដែលពុំមានសុវត្ថិភាព និងបទល្មើសដែលបង្កឡើងដោយក្រុមទំនើង។

មនុស្សជាច្រើននាក់ មិនដឹងពីរបៀបប្រតិកម្មតបចំពោះស្ថានភាពដែលមានការរំលោភបំពានកុមារកើតមានឡើងនោះឡើយ។ ពួកគេអាចមានអារម្មណ៍ថា ពុំមានសិទ្ធិអំណាច ឬកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀត ពួកគេថែមទាំងមិនដឹងថា ឥរិយាបថរបស់ពួកគេធ្វើនេះ អាចបង្កការឈឺចាប់ដល់កុមារទៀតផង។

រួមគ្នាជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើង យើងតាំងចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានកុមារ តាមរយៈការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់បុគ្គលនានា ដោយផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវចំណេះដឹងដែលពួកគេត្រូវការ ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានកាន់តែប្រសើរ។  យើងធ្វើបែបនេះ ដើម្បីឲ្យឥរិយាបថរបស់ពួកគេក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយ មិន​មែនជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហានោះទេ។

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរណ៍មកកម្ពុជា បានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់​។ ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើននាក់ ចង់ទៅទស្សនាមណ្ឌលកុមារកំព្រា ហើយពួកគេជាច្រើននាក់ ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលចូលរួមក្នុង “ទេសចរណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត”។

យូនីសេហ្វលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមិនត្រូវធ្វើការនៅតាមកន្លែងថែទាំកុមារនោះឡើយ។ កុមារងាយរងគ្រោះនៅតាមមណ្ឌលថែទាំ ប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្ត នៅពេលដែលពួកគេកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រូវចាកចេញពីពួកគេទៅវិញនៅពេលក្រោយទៀត។

ការខ្វះការស្រាវជ្រាវសាវតាររបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាកត្តាបង្កើនហានិភ័យ និងការរំលោភបំពាន។ បើទោះ​បី​ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភាគច្រើន គឺជាមនុស្សដែលមានបំណងល្អ ដែលចង់ធ្វើអ្វីដែលល្អសម្រាប់កុមារយ៉ាងណាក៏ដោយ ឱកាសបែបនេះ ផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យអ្នកដែលរំលោភបំពានកុមារ អាចចូលមកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តបែបនេះបាន ដែលធ្វើឲ្យកុមារប្រឈមនឹងហានិភ័យយ៉ាងធំធេង។

ផ្ទុយទៅវិញ យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលចង់រួមចំណែកនៅកម្ពុជា ធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គការ​ស្ថាប័ននានា ដែលបានប្តូរទៅជាផ្តល់ការគាំទ្រតាមសហគមន៍វិញ ពោលគឺលែងផ្តល់ការគាំទ្រដល់មណ្ឌលថែទាំកុមារទៀត។ យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលពុំមានគុណវុឌ្ឍិទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ មិនត្រូវធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងកុមារឡើយ។ នៅតាមប្រទេសជាច្រើនដែលមានប្រព័ន្ធ និងគោលនយោបាយស្តីពីការពារ ដែលមានលក្ខណៈតឹងរឹងមានតែអ្នកជំនាញដែលបានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកុមារ។ កុមារនៅកម្ពុជា សមនឹងទទួលការប្រតិបត្តិបែបនេះដែរ មិនមែនតិចជាងនេះឡើយ។

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានជំនាញពាក់ព័ន្ធ អាចបំពេញតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការងារដែលមិនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងការថែទាំកុមារប៉ុណ្ណោះនោះទេ ឧទាហរណ៍ ពួកគេអាចជួយដល់អង្គការនៅតាមមូលដ្ឋាន ដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធរដ្ឋបាល បណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក ឬរៃអង្គាសប្រាក់ជាដើម។

មិនថាអ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្ត មកទស្សនា ឬរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ ប្រសិនបើអ្នកឃើញកុមារណាម្នាក់កំពុងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ សូមទូរសព្ទទៅប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សវុត្ថិភាពកុមារ ដែលភ្នាក់ងារសង្គមកិច្ចអាចចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារដល់កុមារនោះ។

012-311-112 (រាជធានីភ្នំពេញ)

017-358-758 (ខេត្តសៀមរាប)

012-478-100 (ខេត្តព្រះសីហនុ)

សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃ “ទេសចរណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត” នៅទីនេះ

សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបជ្រើសរើសបទពិសោធន៍ការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់អ្នក ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ នៅទីនេះ

សូមស្វែងយល់ពីការងារដ៏អស្ចារ្យដែលដៃគូរបស់យើងកំពុងធ្វើ ជាមួយនឹងចលនាសុវត្ថិភាពកុមារ នៅទីនេះ