Công việc của chúng tôi định hướng bởi Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em

UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng

Chương trình hoạt động của UNICEF tại Việt Nam

UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng

Trẻ em cần những người tiên phong dẫn đầu.

Tham gia, nói chuyện, tình nguyện và tạo cho mọi trẻ em một cơ hội công bằng để vươn tới thành công.

Hãy đồng hành cùng chúng tôi!