Phó Đại diện của chúng tôi

Gặp gỡ với bà Lesley Miller, Phó Đại diện của UNICEF tại Việt Nam

UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Phó Trưởng đại diện Bà Lesley Miller mang tới Việt Nam những kinh nghiệm tích lũy trong hơn 20 năm làm việc với tổ chức UNICEF trên nhiều cương vị quản lý và cán bộ chương trình khác nhau trong các lĩnh vực sức khoẻ thanh thiếu niên và phát triển và bảo vệ trẻ em.

Bà Lesley Miller sẽ dẫn dắt đội ngũ những người làm chương trình tại UNICEF Việt Nam thực hiện chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2021 với Chính phủ Việt Nam tập trung vào công bằng, bảo trợ xã hội, các dịch vụ cơ bản và mở rộng hợp tác vì trẻ em thiệt thòi nhất của Việt Nam. Bà cũng đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của các tổ chức Liên Hợp Quốc thực hiện Kế hoạch Chiến lược Một Liên Hợp Quốc giai đoạn 2017-2021 gắn với Kế hoạch  Phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) cũng như những cam kết về quyền con người của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Trước khi làm việc tại Việt Nam, Bà Lesley đã công tác tại Văn phòng UNICEF khu vực Châu Âu và Trung Á, nơi bà đảm nhận vị trí Cố vấn khu vực về Quan hệ đối tác. Trong suốt sự nghiệp nổi bật của mình với tổ chức, bà đã công tác tại các văn phòng UNICEF tại Serbia, Campuchia, trụ sở Geneva và trụ sở New York.

Bà Lesley là công dân Hoa Kỳ. Bà có bằng Thạc Sĩ về chính sách công và quản trị kinh doanh của Đại Học Michigan. Bà đã kết hôn và có hai con.