Phó Đại diện của chúng tôi

Gặp gỡ với bà Lesley Miller, Phó Đại diện của UNICEF tại Việt Nam

Bà Lesley Miller, Phó Đại diện của UNICEF tại Việt Nam
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng
Bà Lesley Miller, Phó Đại diện của UNICEF tại Việt Nam