Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi!

Liên hệ

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình UNICEF Việt Nam xin liên hệ:

Bà Rana Flowers 
Trưởng Đại diện

Bà Lesley Miller
Phó đại diện

Ông Mohamed Hassan 
Phó Đại diện phụ trách Điều hành

Văn phòng Hà Nội
Ngôi nhà Xanh chung Liên Hợp Quốc
304 Kim Mã, Ba Đình
Hà Nội – Việt Nam
ĐT: +84 (024) 3.850.0100
Fax: +84 (024) 3.726.5520
Email: hanoi.registry@unicef.org

Văn phòng Hồ Chí Minh
Unit 507, Sun Wah Tower,
115 Nguyễn Huệ, Quận 1
Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: +84 (028) 3.821.9413
Fax: +84 (028) 3.821.9415
Email: hanoi.registry@unicef.org

Giờ làm việc: Thứ hai - Thứ năm 08.00 – 12.00; 13.00 – 18.00, riêng Thứ sáu từ 08.00-12.00

Đồng hành cùng chúng tôi:

Danh sách một số cán bộ phụ trách các chương trình của UNICEF:

Ông Friday Nwaigwe
Trưởng Chương trình Vì sự Sống còn của Trẻ em

Bà Mizuho Okimoto-Kaewtathip 
Trưởng Chương trình Chính sách Xã hội & Quản trị công

Bà Simone Vis 
Trưởng Chương trình Giáo dục

Bà Lê Hồng Loan 
Trưởng Chương trình Bảo vệ Trẻ em

Ông Louis Vigneault-Dubois
Quyền Trưởng Chương trình Truyền thông

Bà Marianne Oehlers 
Phụ trách Văn phòng UNICEF tại TP Hồ Chí Minh