Trẻ em Việt Nam

UNICEF bảo vệ quyền trẻ em, tập trung hỗ trợ các nhóm nghèo nhất và thiệt thòi nhất tại Việt Nam.

Mặc dù Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ về quyền trẻ em, một số trẻ em vẫn có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. UNICEF đang nỗ lực để đưa tuổi thơ trở lại cho mọi trẻ em ở Việt Nam
UN Viet Nam\shutterstock
Lam Gia Khanh, 12 years old (right) and his cousin Lam Thanh Dieu, 10 years old (left), Khmer students from Long Phu A primary school (Long Phu district, Soc Trang province, Viet Nam) feel happy to complete their school day and go back home. They live about 4km away from their school and go to school by Khanh’s bicycle every day.