Việt Nam cam kết sẽ cải thiện công tác tư pháp người chưa thành niên

Chia sẻ kinh nghiệm xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền xét xử của các Tòa Gia đình và người chưa thành niên

UNICEF Việt Nam
Buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về các xử lý các việc liên quan đến người chưa thành niên và giải pháp nhằm đảm bảo quyền trẻ em được thực hiện
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung