Bảo vệ an toàn cho trẻ trước nạn xâm hại tình dục trẻ em

Những vấn nạn đáng báo động trong xã hội, đang đe dọa an toàn cho trẻ nhỏ, nhất là nạn xâm hại tình dục ở trẻ em.

Child Sexual Abuse
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Điểm nổi bật

Làm thế nào để bảo vệ an toàn cho trẻ?

Xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em là những vấn đề ngày càng đáng lo ngại ở Việt Nam. Để đấu tranh chống lại hình thức bạo lực trẻ em nghiêm trọng này một cách hiệu quả, cần phải:

  1. Có quy định xử phạt rõ ràng nhằm ngăn cấm mọi hình thức xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em;
  2. Tiến hành các cuộc điều tra và xét xử nhạy cảm với trẻ em để khuyến khích trẻ cung cấp lời khai cần thiết và làm giảm những tổn thương tâm lý từ việc tham gia vào quá trình  tố tụng; và
  3. Áp dụng tất cả những quy định và quy trình này trong mọi trường hợp liên quan đến người dưới 18 tuổi

Những thành tựu và hạn chế của Việt Nam

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt những bước tiến đáng kể trong việc tăng cường luật pháp quốc gia nhằm đối phó với tình trạng bạo lực đối với người chưa thành niên. Luật Trẻ em 2016, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017) và Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đã có nhiều quy định quan trọng mới nhằm bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục cũng như các hình thức bạo lực khác một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, pháp luật của Việt Nam vẫn còn những lỗ hổng cần được khắc phục nhằm để phù hợp với Công ước về Quyền trẻ em (CRC) và Nghị định thư không bắt buộc về buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em (OPSC).

Đề xuất của UNICEF để bảo vệ an toàn cho trẻ

Tài liệu này sẽ phân tích những lỗ hổng chính trong Bộ luật Hình sự và kèm theo khuyến nghị về những biện pháp ngắn hạn và dài hạn để khắc phục những khiếm khuyết này. UNICEF cũng khuyến nghị việc rà soát và sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự trong thời gian tới để tăng cường bảo vệ người chưa thành niên. Tuy nhiên, tài liệu này sẽ chỉ tập trung đề cập đến Bộ luật Hình sự. 

Child Sexual Abuse
Tác giả
UNICEF Việt Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt