Chiến dịch “OnMyMind”: vì sức khỏe tâm thần của trẻ em Việt Nam

Mọi trẻ em đều xứng đáng được yêu thương, chăm sóc và đảm bảo an toàn cả về thể chất lẫn sức khoẻ tâm thần

Bạn đang nghĩ gì?: Vì một sức khỏe tâm thần tốt hơn cho mọi trẻ em
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng