Nhận biết tâm lý trẻ em 6 - 10 tuổi để hiểu và trò chuyện về sức khỏe tinh thần

Ở độ tuổi 6 đến 10 tuổi, trẻ bắt đầu đi học, muốn tìm hiểu về tình bạn và xây dựng khả năng nhận biết. Lúc này, tâm lý trẻ em dần chuyển sang thế giới bên ngoài để khám phá

UNICEF
Thời điểm bắt đầu cuộc trò chuyện về sức khỏe tâm thần: từ 6–10 tuổi
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng