Đồng hành cùng UNICEF

Trong hơn 70 năm, UNICEF đã dẫn đầu cuộc chiến toàn cầu về bảo vệ quyền trẻ em. Tham gia cùng chúng tôi để có tác động tích cự thực sự đến cuộc sống của trẻ em Việt Nam và trẻ em trên toàn thế giới.

UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Hãy hành động

Work for UNICEF

Bạn có muốn giúp chúng tôi thay đổi thế giới này vì trẻ em không?

Tenders announcement

Tham gia các gói thầu của UNICEF Việt Nam

Speak Out

Bạn có quan tâm đến cuộc sống của trẻ em ở Việt Nam không? Tìm một câu chuyện và chia sẻ nó tới bạn bè của bạn. Khi bạn và chúng tôi cùng lên tiếng thì mọi thứ đều có thể.