UNICEF NextGen Việt Nam

UNICEF NextGen là một nhóm tình nguyện với sự tham gia của những nhà lãnh đạo trẻ thành đạt cùng cam kết đóng góp nguồn lực và giải pháp cho những nỗ lực vì trẻ em của UNICEF tại Việt Nam.

Nextgen ảnh bìa mới
COVAX: đảm bảo quyền tiếp cận công bằng trên toàn cầu đối với vắc xin COVID-19