เรื่องควรรู้เกี่ยวกับความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูก

เรียนรู้ถึงความสำคัญและวิธีการสร้างสัมพันธ์กับลูกของคุณ

ยูนิเซฟ
พ่อและลูกสาว
UNICEF/UN0590867/Willocq
16 มิถุนายน 2023