Zaustavimo nasilje onlajn (2016)

Digitalna pismenost

UNICEF Crna Gora
End Violence Online logo
UNICEF Montenegro

Zaustavimo nasilje onlajn

Odrastanje uz internet donosi mnoge mogućnosti ali i rizike istovremeno

Prema najskorijim globalnim proračunima, svaki treći korisnik interneta je dijete. U Crnoj Gori, 91 odsto djece koristi internet, a većina njih, 87 odsto koristi internet svaki dan.

Odrastanje uz internet pruža mnoge mogućnosti, ali istovremeno donosi i rizike. Kao društvo, na nama je odgovornost da naučimo djecu da koriste internet bezbjedno i odgovorno. moramo da pružimo podršku svakom djetetu da odraste u aktivnog i odgovornog digitalnog stanovnika.

To je razlog zašto se UNICEF Crna Gora pridružio gobalnoj kampanji UNICEF-a Zaustavimo nasilje onlajn u junu 2016. godine.

Crnogorska kampanja se zasniva na nacionalnom istraživanju o iskustvima roditelja i djece na internetu. Ovo istraživanje je sprovedeno u okviru Global Kids Online istraživanja koju je razvila UNICEF-ova kancelarija za istraživanja - Inoćenti u saradnji sa Londonskom ekonomskom školom. Cilj istraživanja je pružiti podršku donošenju politika na osnovu dokaza koja će omogućiti da su dječja prava zagarantovana u inkluzivnom i participatornom digitalnom društvu. .

Kampanja se razvija u okviru #WeProtect – globalne inicijative koju je uspostavila vlada Velike Britanije u cilju borbe protiv onlajn seksualnog nasilja i ekspoloatacije. da bi se to postiglo UNICEF se bavi ovim pitanjem u 17 zemalja. 

Publikacije i istraživanja