NET prijatelji - aplikacija za djecu

Edukativna igrica

UNICEF Crna Gora
NET prijatwlji logo
UNICEF Crna Gora
27 Novembar 2017

Istraživanje UNICEF-a (2016), sprovedeno u okviru kampanje Zaustavimo nasilje online, pokazalo je da 79% djece uzrasta 9-11 godina koristi internet u Crnoj Gori i najčešće mu pristupa preko pametnog telefona. Djeca ovog uzrasta imaju najslabije digitalne vještine i najviše potrebe za podrškom. Naime, polovina ih je izjavila da se ne osjeća bezbjedno na internetu i da ne zna šta da radi kada se neko na internetu prema njima ponaša na način koji im se ne svidja. Stoga je za njih, uz podršku UNICEF-a, razvijena aplikacija NETprijatelji.

Ona je razvijena u saradnji sa djecom, roditeljima, ambasadorom dobre volje UNICEF-a CG Antonijem Pušićem poznatijim kao Rambo Amadeus, muzičkim autorom Vladom Marašem, Studiom za interaktivni dizajn Fleka i ekpertima iz oblasti razvoja djece, interneta i nasilja.

Aplikacija sadrži edukativnu igricu koja vodi djecu kroz realne životne scenarije i uči ih da prepoznaju, spriječe, zaustave i prijave nasilje na internetu.

UNICEF Crna Gora

Jedna trećina djece ovog uzrasta kaže da zna više o internetu od svojih roditelja. Štaviše, 1 od 5 kaže da roditelji sa njima ne razgovaraju o tome šta da rade kada im se nešto uznemiravajuće desi na internetu. Svaki roditelj, bez obzira na digitalne vještine koje posjeduje, može koristiti ovu aplikaciju za razgovor sa djetetom i pružanje podrške da ono nauči kako da bude bezbjedno online i offline.

Takodje, aplikacija NETprijatelji može se koristiti kao inovacija u školama i tako pomoći svakom nastavniku, bez obzira na njegove digitalne vještine, da promoviše kulturu nenasilja i nauči djecu kako da budu bezbjedna u digitalnom društvu 21. vijeka.

NETPrijatelji se može igrati i na sajtu www.netprijatelji.me

UNICEF Crna Gora