Digitalna pismenost za svako dijete

Ministarstvo prosvjete, uz podršku UNICEF-a i Telenora, pilotira uvođenje digitalne pedagogije u osnovnoškolsko obrazovanje.

Tina Dimić Raičević
Djeca sa kamerom
UNICEF Crna gora / Duško Miljanić / 2018
31 Oktobar 2018

PODGORICA, 31. OKTOBAR 2018 - Otvaranjem digitalne učionice u Osnovnoj školi „Štampar Makarije“ u Podgorici počeo je pionirski projekat uvođenja digitalne pedagogije u  crnogorske škole. To znači da će djeca odabrane lekcije učiti kroz video produkciju i druge interaktivne aktivnosti koje uključuju upotrebu digitalnih medija u učionici.

Djevojčica sa majkom gleda u računar
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2017
68% djece Crne Gore kaže da zna o internetu više od svojih roditelja

Činjenica da digitalna pismenost više nije luksuz ili opcija, već prijeka potreba kako odraslih tako i djece, podstakla je Ministarstvo prosvjete, Telenor i UNICEF da zajednički pokrenu i realizuju ovu pilot inicijativu.

Učenici OŠ „Štampar Makarije“ raduju se kompjutersko-medijskoj laboratoriji, koju će od danas koristiti kako bi lakše savladavali obavezno gradivo.

„Na primjer, ako učimo lekciju iz biologije o biljkama, sada će nastavnici s učenicima moći da snime tu biljku i da ostalim učenicima pokažu njen razvoj“, ističe predstavnica đačkog parlamenta Itana Vučinić.

Njen drug iz škole i iz đačkog parlamenta, Ilija Ivanov, naročito se raduje mogućnosti da kroz rad u digitalnoj laboratoriji bolje razumije pojedine predmete.  

Digitalna laboratorija će pomoći kod predmeta čija se teorija uči napamet. Na primjer, iz fizike ‒ postoje mnogi zakoni koje, nažalost, učenici uče napamet i nemaju realnih primjera na koje mogu da ih primijene, a sada možemo da snimimo neki video zapis koji ćemo pokazati učenicima kao simulaciju nekog zakona.

Ilija, učenik

U Ministarstvu prosvjete ističu da je cilj uvođenja digitalne pedagogije unapređenje kvaliteta obrazovanja u 21. vijeku.

Danas postoji jaz između znanja koje imaju djeca i znanja koje imaju nastavnici i roditelji. Zapravo, vrlo često djeca znaju mnogo više od svojih nastavnika i roditelja. Upravo ova IT laboratorija treba da doprinese da se taj jaz smanji.

Arijana Nikolić Vučinić, Ministarstvo prosvjete
Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Osama Kogali pozdravlja učenike prilikom otvaranja digitalne učionice u Osnovnoj školi „Štampar Makarije“ u Podgorici, u novembru 2018. godine

Ukoliko naši nastavnici budu digitalno pismeniji, sve će više koristiti te vještine u učionici, što će, s druge strane, ojačati osjećaj pripadnosti digitalnom dobu kod naših učenika.

Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Direktorica OŠ „Štampar Makarije“ Nataša Vlahović kaže da je ponosna što je upravo ta škola izabrana za ovaj pilot projekat.

„Digitalna pedagogija je iskorak za nas u novim modelima, formama i tehnikama, primjenjivanju vještina i znanja, što ujedno predstavlja naš interes i potrebu da očuvamo sadašnji sistem i da ga unaprijedimo u skladu sa novim tehnologijama.“

Djeca u digitalnoj učionici
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
Učenici Osnovne škole Štampar Makarije u digitanoj učionici u Podgorici, novembra 2018.

U Telenoru su ponosni na ovaj projekat i ističu da je neophodno da sva djeca u Crnoj Gori imaju mogućnost da steknu digitalnu pismenost, u sigurnom internet okruženju.

„Internet i digitalna laboratorija mogu da vam pomognu da u svom sadašnjem okruženju, u osnovnoj školi, steknete znanja i vještine na jedan drugačiji, kreativniji način“, poručila je Sandra Štajner, generalna direktorka Telenora Crne Gore.

Ova pilot inicijativa nastala je kao odgovor na podatke iz istraživanja UNICEF-a iz 2016. godine, koje je pokazalo da svaki peti roditelj i svako deseto dijete u Crnoj Gori ne koriste internet. Štaviše, svaki drugi roditelj želi da u školi koju dijete pohađa dobije informacije o tome kako da mu pomogne da se digitalno i medijski opismeni.