Digitalna pismenost za svako dijete u Crnoj Gori

Svako drugo dijete u Crnoj Gori uzrasta od 9 do 17 godina se ne osjeća bezbjedno na internetu, pokazalo je istraživanje UNICEF-a koje je sprovedeno u okviru kampanje "Zaustavimo nasilje onlajn".

UNICEF Crna Gora
Poster iz kampanje "Zaustavimo nasilje onlajn"
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2017
16 Oktobar 2017

PODGORICA, 16. Oktobar, 2017. - Svako drugo dijete u Crnoj Gori uzrasta od 9 do 17 godina se ne osjeća bezbjedno na internetu, pokazalo je prošlogodišnje istraživanje UNICEF-a koje je sprovedeno u okviru kampanje "Zaustavimo nasilje onlajn". 

Nalazi tog istraživanja, koje je ukazuje i da 20 odsto roditelja ne koristi internet, bili su važan motiv za kompaniju Telenor da podrži nastavak kampanje "Zaustavimo nasilje onlajn", koju UNICEF sprovodi u saradnji sa Vladom Crne Gore. 

Na konferenciji za medije je ozvaničena trogodišnja saradnja Telenora Crne Gore i UNICEF-a u cilju podizanja digitalne pismenosti roditelja, djece i nastavnika. 

Cilj je jednostavan, da svako dijete u osnovnoj školi stekne osnove digitalne pismenosti i da roditelji i nastavnici budu spremni da podrže ovaj proces i da razgovaraju sa djecom

Sandra Štajner, direktorka Telenora Crne Gore
UNICEF, Telenor Crna Gora i predstavnici Ministarstva prosvjete
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2017
Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali , zamjenica Ministra prosvjete Arijana Nikolić Vučinić i generalni direktor Telenora Crna Gora Sandra Štajner rukuju se na konferenciji u prostorijama UN u Podgorici, 16. oktobra 2107.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali naglasio je da je digitalna revolucija donijela i digitalni jaz, koji se ne ogleda samo u nejednakom pristupu internetu, već i u neujednačenim vještinama za njegovo korišćenje. 

On je podsjetio da je tokom prošle godine 38 odsto djece imalo makar jedno neprijatno iskustvo na internetu, a da skoro trećina ne zna šta treba preduzeti u takvim situacijama. Kogali je upozorio da mnogi roditelji ne posjeduju dovoljno znanja da bi svoju djecu naučili kako da bezbjedno koriste internet. 

Intervencije poput uvođenja digitalne pismenosti u osnovno obrazovanje, komunikacije sa roditeljima na ovu temu preko škola i obezbjedjivanja odgovarajućih resursa za digitalno opismenjavanje roditelja i nastavnika, neophodne su za iskorjenjivanje siromaštva i osiguravanje da djeca bezbjedno odrastaju u digitalnom dobu.

Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori
Dijagram Zaustavimo nasilje onlajn
UNICEF Crna Gora

Predstavnica Ministarstva prosvjete Arijana Nikolić Vučinić podsjetila je da je digitalna pismenost jedna od ključnih kompetencija za 21. vijek. Ona je potrebna svakom djetetu i jednako je neophodna i u privatnom i u javnom sektoru. 

Obrazovni sistem je taj koji daje podršku ovakvim inicijativama da uđu u škole, jer na taj način dolazimo do sve djece i nema selektivnosti. Sva djeca će proći ovu obuku. 

Arijana Nikolić-Vučinić, pomoćnica ministra prosvjete

U saradnji sa UNICEF-om, Ministarstvo prosvjete učestvovalo u kreiranju obrazovne igrice NETPrijatelji koja djeci pomaže da prepoznaju, spriječe, zaustave i prijave nasilje na internetu. 

Igrica NETPrijatelji dostupna je kao aplikacija za pametne telefone, kao i na sajtu www.netprijatelji.me. Ona će biti dio resursa osnovnih škola za razvijanje digitalne pismenosti djece uzrasta od 9 do 11 godina.