Djeca na internetu – mogućnosti, rizici i bezbjednost

Izvještaj za Crnu Goru, jul, 2016.

A girl and a boy lying on the floor and using a mobile and a tablet
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2016

Istaknuti djelovi

Internet je sveprisutan u svakodnevnom životu djece u Crnoj Gori. Čak 91% djece uzrasta od 9 do 17 godina koristi internet, a većina – 87% njih, koristi internet svakodnevno. Korišćenje interneta se povećava kako djeca rastu, tako da 97% djece uzrasta od 15 do 17 godina koristi internet svakodnevno, a 71% nekoliko puta svakog dana.
Djeca prepoznaju širok dijapazon mogućnosti koje nudi internet, ali ga koriste neuporedivo više za zabavu i održavanje društvenih odnosa na društvenim mrežama. Na primjer, 65% djece je reklo da posjećuje društvene mreže svakog dana (ili nekoliko puta dnevno), dok je samo jedna trećina izjavila da svakodnevno koristi internet kako bi naučili nešto novo putem pretrage, a svako četvrto dete navelo je da koristi internet svakodnevno za školski rad.
Pametni telefon je neuporedivo najkorišćeniji uređaj za pristupanje internetu. Kako im je takav telefon uvijek pri ruci, mogućnost djece da pristupe internetu postaje zaista ogromna.
Veća upotreba interneta znatno jača digitalne vještine djece. Naime, djeca postaju znatno vještija kako odrastaju. Dok su starija djeca ocijenila svoje vještine prilično visokim ocjenama, djeca uzrasta od 9 do 11 godina ocijenila su svoje vještine nešto ispod prosječnih, uključujući vještine bezbjednog rukovanja internetom. Na primjer, manje od polovine djece uzrasta od 9 do 11 godina zna da izmijeni bezbjednosna podešavanja, koje informacije na internetu treba, a koje ne treba da dijeli, te kako da ukloni određene osobe sa liste kontakata.
Stavovi djece prema bezbjednosti korišćenja interneta prilično su neodređeni. Veliki broj djece nije upućen u moguće rizike (29%) ili nijesu sasvim sigurna da postoje uznemirujući sadržaji na internetu (34%), pri čemu se samo 37% njih izričito slaže da postoje sadržaji na internetu koji smetaju ili uznemiravaju osobe njihovog uzrasta. Djeca uzrasta od 9 do 11 godina najmanje su upoznata sa postojanjem uznemirujućih sadržaja na internetu – samo se 27% njih slaže sa izjavom da na internetu postoje stvari koje smetaju djeci njihovog uzrasta.
S druge strane, uprkos većoj svijesti i naprednim digitalnim vještinama, starija djeca češće se upuštaju u rizične aktivnosti na internetu i češće doživljavaju incidente na internetu.
 

Djeca na internetu naslovna
Autor
UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski

Files available for download