UNICEF predstavio aplikaciju NET prijatelji

Djeca Crne Gore uče kako da bezbjedno koriste internet

UNICEF Crna Gora
Djeca tokom korišćenja aplikacije NET prijatelji
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2016
16 Novembar 2016

PODGORICA, 16. NOVEMBAR, 2016. – UNICEF je predstavio aplikaciju NET prijatelji kroz koju djeca uzrasta od 9-11 godina uče kako da koriste internet bezbjedno. Aplikacija sadrži edukativnu igricu koja vodi djecu kroz realne životne scenarije i uči ih da prepoznaju, spriječe, zaustave i prijave nasilje na internetu.

Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks smatra da djeci na internetu najviše smeta vršnjačko nasilje i zato kroz ovo edukativno igranje različitih uloga i scenarija, djeca uče koja ponašanja predstavljaju nasilje i kako da spriječe, zaustave i prijave tako nešto.

Trebalo bi istovremeno da osnažimo djecu, roditelje i nastavnike da razumiju i rizike i koristi interneta. U tom pravcu, danas, predstavljamo jednu inovativnu aplikaciju koja će djeci približiti moguće scenarije uznemiravanja i eksploatacije koji ih mogu pogoditi na internetu.

Bendžamin Perks , šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru
Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks tokom predstavljanja aplikacije NET prijatelji
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2016
Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks tokom predstavljanja aplikacije NET prijatelji

On je naglasio da je UNICEF udružio snage sa stručnjacima za razvoj djeteta, internet i nasilje, sa dizajnerima, programerima, muzičarima, djecom i roditeljima na izradi aplikacije koja simulira različite scenarije interakcije na društvenim mrežama i omogućava djeci da prozru moguće opasnosti.

Djeca ovog uzrasta imaju najslabije digitalne vještine i najviše potrebe za podrškom. Polovina ih je izjavila da se ne osjeća bezbjedno na internetu i da ne zna šta da radi kada se neko na internetu prema njima ponaša na način koji im se ne svidja.

 

UNICEF Crna Gora

Kristina Mihailović, izvršna direktorica NVO Roditelji, kaže da aplikacija predstavlja izuzetnu pomoć da sa djecom razgovaramo na tu temu, da prepoznaju sve te problematične situacije koje mogu da nastanu i koje internet donosi.

Upravo zbog toga moramo pomoći djeci da prepoznaju negativne situacije i da utiču da se one što manje dešavaju. Članovi udruženja „Roditelji“ su testirali aplikaciju, vrlo im je interesantna, i bila je zaista odličan povod za razgovor svih nas šta se stvarno dešava u online svijetu i svim tim momentima kada djeca koriste telefone, tablete, računare. Mi preporučujemo svim roditeljima da iskoriste ovu mogućnost i sa djecom pričaju o tome.

Kristina Mihailović, izvršna direktorica NVO Roditelji

Prema istraživanju UNICEF-a, jedna trećina djece od 9 do 11 godina kaže da zna više o internetu od svojih roditelja. Štaviše, 1 od 5 kaže da roditelji sa njima ne razgovaraju o tome šta da rade kada im se nešto uznemiravajuće desi na internetu.

Arijana Nikolić Vučinić, generalna direktorica Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje lica sa posebnim potrebama u Ministartsvu prosvjete, kaže da je važno da se pridobiju roditelji, jer ćemo na taj način pridobiti i djecu, i to je ono što najbitnije – da ova aplikacija dođe do svih.

Generalna direktorica Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje lica sa posebnim potrebama u Ministarstvu prosvjete Arijana Nikolić Vučinić tokom govora na događaju
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2016
Generalna direktorica Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje lica sa posebnim potrebama u Ministarstvu prosvjete Arijana Nikolić Vučinić tokom govora na događaju

Napravljena je na zabavan i prijemčiv način, na način da je djeca prihvate. A ono što nas aplikacija uči jeste kako sigurno koristiti internet. To znači da ćemo mi kao roditelji moći da budemo sigurni kada djeca krenu na Facebook, Twitter, Instagram. Ministarstvo je prepoznalo značaj ove aplikacije i od starta podržava ovu inicijativu, i nadamo se da će ovo da postane sastavni dio obrazovnog sistema.

Arijana Nikolić Vučinić, Ministarstvo prosvjete

Tokom 2016. godine UNICEF je sa policijom i brojnim ministarstvima počeo da radi na izgradnji trajnog kapaciteta za sprečavanje, odnosno krivično gonjenje onih koji bi da naude djeci dok su na internetu. To je već dovelo do nekih hapšenja.

Generalni direktor Direktorata za bezbjednosno-zaštitne poslove i nadzor u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Miloš Vukčević, naglasio je da će to ministarstvo nastaviti da pruža podršku svim aktivnostima u cilju sprečavanja nasilja nad djecom na internetu.

„Svako dijete treba da nauči da koristi internet bezbjedno i odgovorno i obaveza je svih institucija i samog društva da doprinesu da djeca postanu sposobna da aktivno učestvuju u digitalnom društvu 21. vijeka. To se može ostvariti samo ukoliko postoji sinergija među insitucijama za sprovođenje zakona“, Vukčević je kazao.

Aplikacija NET Prijatelji razvijena je u okviru kampanje UNICEF-a i Vlade Crne Gore Zaustavimo nasilje online. Ova crnogorska kampanja dio je istoimene globalne kampanje UNICEF-a, a sprovodi se u okviru globalne inicijative We Protect, pokrenute od strane Vlade Velike Britanije kako bi se kroz UNICEF-ove programe u 17 zemalja adresirao problem seksualne eskploatacije djece preko interneta.