Мэдээ, мэдээлэл

Монголын хүүхдүүд, тэдний гэр бүлтэй холбоотой сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээллийг эндээс уншаарай.

four girls standing next to each other in the snow