Xэвлэл мэдээлэл

Сүүлийн үеийн хэвлэлийн мэдээ, мэдээллийг эндээс уншина уу.

a boy opening a door