Хөтөлбөр

НҮБ-ын Хүүхдийн Cан нь дэлхийн 190 орон тэдгээрийн дотор Монгол улсад хүүхдийн эрхийг хангах, хамгаалах үйлсэд тэргүүлэгч дэлхий хэмжээний байгууллага юм.

Kindergarten class kids