Нийгмийн бодлого

НҮБ-ын Хүүхдийн Cан хүүхдийн эрхийг хангахад туслах илүү үр дүнтэй, тэгш байдлыг чухалчилсан нийгэм эдийн засгийн бодлогыг боловсруулахад улс орны төр засагт дэмжлэг үзүүлдэг.

family reading book
UNICEF Mongolia