Худалдан авалт

Зарлагдсан тендер, худалдан авах үйл ажиллагаатай танилцах