Хамтран ажиллах

Нээлттэй ажлын байр, худалдан авах үйл ажиллагаатай танилцах тухай

children raising hands in classroom

НҮБ-ын Хүүхдийн Сан

Ажлын байр

Нээлттэй зарлагдсан ажлын байртай танилцах

child with reindeer

Нийгмийн сүлжээ

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн албан ёсны нийгмийн сүлжээний хуудсыг дагаж, үзэл бодлоо илэрхийлээрэй!

Худалдан авалт

Зарлагдсан тендер, худалдан авах үйл ажиллагаатай танилцах