Хамтран ажиллах

Нээлттэй ажлын байр, худалдан авах үйл ажиллагаатай танилцах тухай

children raising hands in classroom