Хүүхдийн мөнгөний талаар мэдэх ёстой 10 зүйл

Монгол улсын 1,2 сая хүүхэд хүүхдийн мөнгө авч байна.

UNICEF