Эрүүл мэнд

Хүүхэд бүр эсэн мэнд амьдарч, өсөж хөгжих эрхтэй. Гэсэн хэдий ч хүүхэд, өсвөр үеийнхэн төрсний дараах эсэн мэнд үлдэх, тэдний өсөлт хөгжилтэй холбоотой сорилтууд тулгарсаар байна.

vaccinating a child
UNICEF Mongolia