Эрүүл мэнд

Хүүхэд бүр эсэн мэнд амьдарч, өсөж хөгжих эрхтэй.

vaccinating a child
UNICEF Mongolia