Хүүхэд хамгаалал

НҮБ-ын Хүүхдийн Cан хүүхэд хамгаалах бодлогыг дэмжих, тэдэнд хүргэх үйлчилгээг өргөжүүлэхэд олон улсын хамтрагч байгууллагуудтай ажилладаг.

girl standing next to a camel
UNICEF Mongolia