“Гамшиг онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгаалал”

Баян-Өлгий, Өмнөговь аймагт сургалт зохион байгууллаа.

Bolortsetseg Sosorburam
07 Зургаа дугаар сар 2023