მედია წიგნიერების სახელმძღვანელო და მედიაში ბავშვთა საკითხების გაშუქების სიღრმისეული ანალიზი

ქარტია და იუნისეფი თანამშრომლობას ახალი მიმართულებით იწყებენ

03 მაისი 2018
Children at Public School #150, Tbilisi
UNICEF/Geo-2017/Khetaguri

თბილისი. 3 მაისი. 2018 წელი. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და გაეროს ბავშვთა ფონდი თანამშრომლობის ახალ ეტაპს იწყებს - მიმდინარე წელს შეიქმნება მედიაწიგნიერების სახელმძღვანელო, რომელიც  იუნისეფის კოსოვოს ოფისის მიერ განხორციელებული პროგრამის PONDER-ის ადაპტირებული ვერსია იქნება. ექსპერტთა ჯგუფი გადაამუშავებს არსებულ რესურსს  და შეიმუშავებს კონკრეტულ სავარჯიშოებს, რომლებიც ახალგაზრდებს დაეხმარება მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის კრიტიკულად წაკითხვასა და გაანალიზებაში. სავარჯიშოები ფოკუსირებული იქნება როგორც ტექსტურ, ისე აუდიო და ვიდეო/ფოტო მასალის გააზრების უნარის განვითარებაზე. 

სახელმძღვანელოს პრაქტიკაში გამოყენების მიზნით წლის ბოლოს გაიმართება  ორდღიანი სემინარი ახალგაზრდებისათვის და მასში მონაწილეობა ყველა დაინტერესებულ ახალგაზრდას შეეძლება კონკურსის შედეგად. 

თანამედროვე სამყაროში, სადაც ინფორმაციის ნაკადი სულ უფრო იზრდება, საზოგადოებას უწევს ამოარჩიოს სანდო ინფორმაცია. ეს კი ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს საზოგადოებას - განივითაროს ინფორმაციის სელექციის უნარი. საქართველოშიც სულ უფრო აქტუალური ხდება მედიაწიგნიერების განვითარების საკითხი, რადგან მხოლოდ მედიაწიგნიერ და კრიტიკულად მოაზროვნე საზოგადოებას შეეძლება თავი დაიცვას  დეზინფორმაციისაგან. სწორედ ეს მიზანი აქვს მედიაწიგნიერების სახელმძღვანელოს შექმნას და ახალგაზრდებშიკრიტიკული აზროვნების განვითარებას.

პროექტი ასევე მოიცავს კვლევის კომპონენტსაც. 2013 წლიდან ქარტია და იუნისეფი რეგულარულად ატარებდნენ მედიამონიტორინგს და აკვირდებოდნენ, თუ როგორ შუქდებოდა ბავშვებთან დაკავშირებული საკითხები მედიაში. ამ წლების განმავლობაში მიღწეული პროგრესი თვალსაჩინოა - მკვეთრად შემცირდა უხეში ეთიკური დარღვევები, ამიტომაც 2018 წელს შეიცვალა კვლევის მეთოდოლოგია და ამჯერად გაანალიზდება, თუ რა დისკურსით ვრცელდება ინფორმაცია, რა არის ის ძირთადი თემები, სადაც ჩანს ბავშვი და რა მთავარ მესიჯებს ავრცელებს მედია ამ საკითხებთან დაკავშირებით.ამისათვის გაანალიზდება მედიის მიერ ბავშვების შესახებ მომზადებული როგორც ტექსტური, ისე ვიზუალური მასალა დისკურსული ანალიზის მეთოდოლოგიით.

2018 წლის ბოლოს ქარტია სხვა ნომინაციებთან ერთად გამოაცხადებს პრიზს ბავშვთა საკითხების სიღრმისეულად გაშუქების ნომინაციაში. ღია კონკურსში მონაწილეობა ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. ჟიური გამოავლენს გამარჯვებულს, რომელსაც ქარტიისა და იუნისეფის უკვე ტრადიციად ქცეული პრიზი გადაეცემა. 

მედია კონტაქტები

მაია ქურციკიძე
კომუნიკაციის სპეციალისტი, კომუნიკაციის სექციის ხელმძღვანელი
იუნისეფი საქართველო
ელექტრონული ფოსტა: mkurtsikidze@unicef.org

UNICEF-ის შესახებ

გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), მისი ყველა ქმედებით, მხარს უჭერს ყველა ბავშვის უფლებების დაცვას და კეთილდღეობას. პარტნიორებთან ერთად, ჩვენ ვმუშაობთ 190 ქვეყანაში და ტერიოტრიულ ერთეულში აღებული ვალდებულებების პრაქტიკაში განხორციელების მიზნით, სპეციალურ აქცენტს ვაკეთებთ ყველაზე მოწყვლად და საზოგადოებისგან გარიყულ ბავშვებზე, ყველა ბავშვის კეთილდღეობისთვის, ყველგან.

გაეროს ბავშვთა ფონდისა და მისი მუშაობის შესახეხ დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ გვერდს: www.unicef.ge 

თვალი ადევნეთ იუნისეფს Twitter-სა და Facebook-ზე.