01 მარტი 2022

გაეროს ბავშვთა ფონდი აწარმოებს კამპანიას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან დაკავშირებული სტიგმისა და მავნე სოციალური ნორმების დასაძლევად

თბილისი, საქართველო. 2022 წლის 1 მარტი – საქართველოს ექვსი რეგიონის 20 სკოლის მოსწავლეები, მშობლები და მასწავლებლები გადიან არსებული დამოკიდებულებებისა და ქცევების შესაცვლელად მიმართულ ინტერაქტიულ ტრენინგს, რომლებიც მიზნად ისახავს მხარდამჭერი და ინკლუზიური სოციალური გარემოს ჩამოყალიბებას და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებებისა და შეზღუდული…