Što radimo

Zadaća UNICEF-a u Hrvatskoj je osigurati da djeca dobiju podršku koju trebaju kako bi ostvarila svoj puni potencijal

dva dječaka u vrtiću
UNICEF/Ilej

UNICEF je bio prva međunarodna organizacija u Hrvatskoj. Ured za krizne situacije otvoren je i prije službenog priznanja naše zemlje. Vremena za čekanje nije bilo. Djeca su trebala našu pomoć i podršku. Kada je rat završio usredotočili smo se na druge teme – edukacija djece o opasnostima mina, rodilišta prijatelji djece, edukacija o pravima djece, podrška udomiteljima i roditeljima najmlađe djece te mnoge druge.

Naše najpoznatije kampanje bile su „Stop nasilju među djecom“, „Svako dijete treba obitelj“ i „Prve tri su najvažnije“ te pomoć djeci u kriznim situacijama. Danas, UNICEF radi u 192 zemlje i zahvaljujući našim donatorima diljem svijeta, možemo osigurati pomoć u bilo kojem kutku svijeta unutar 24 sata.

Ako zajedno radimo na stvaranju svijeta u kojem je svakom djetetu zajamčeno obrazovanje, zdravstvena skrb i zaštita, možemo stvoriti svijet dostojan djeteta.

Zadaća UNICEF-a u Hrvatskoj je osigurati da djeca dobiju podršku koja im je potrebna za ispunjenje njihovog punog potencijala. Ovo su naši prioriteti za djecu.