Što radimo

Zadaća UNICEF-a u Hrvatskoj je osigurati da djeca dobiju podršku koju trebaju kako bi ostvarila svoj puni potencijal

dva dječaka u vrtiću
Dječak Muhammad iz Aleppa, Sirija