Pomoć djeci u svijetu

Kako hrvatski građani pomažu djeci u kriznim situacijama

 2472/5000 Lisa (3) je bila zarobljena u rupi u zemlji više od 5 minuta kada je potres pogodio.
UNICEF/UN0250118/Veska;