O nama

UNICEF je globalni lider u promociji i zaštiti prava djece u 190 zemalja svijeta, uključujući Hrvatsku. Već 70 godina predano radimo na zaštiti prava djece.

Fotografija ruku majke koja drži malenu ruku prerano rođenog djeteta
UNICEF/UN046129/Kljajo

Ciljevi UNICEF-a

Cilj je UNICEF-a osigurati da svako dijete ostvari svoje pravo na zdravstvenu skrb, obrazovanje, zaštitu i jednakost. Tko god bilo. Gdje god živjelo. Svaka djevojčica, svaki dječak. Od toga nikada nećemo odustati, jer svako dijete zaslužuje djetinjstvo i priliku da ostvari svoje snove.

U svom radu vodimo se Konvencijom o pravima djeteta, koju su potpisale i ratificirale gotovo sve zemlje članice Ujedinjenih naroda.

Svaka djevojčica i svaki dječak imaju pravo na ostvarenje svog punog potencijala. Mi smo tu da ih podržimo. Velike promjene za djecu nisu moguće bez suradnje s partnerima, stoga UNICEF gradi partnerstva koja su važan preduvjet u osiguravanju sustavnih promjena na dobrobit svakog djeteta.