Publikacije

Rad UNICEF-a temelji se na podacima dobivenima iz istraživanja koji se pažljivo analiziraju. Naše publikacije donose pregled i ključne podatke o djeci u Hrvatskoj.

Djecaci u vrticu