Uključite se

Dajte svoj doprinos boljem svijetu za najmlađe

Nasmijani dječak u učionici
UNICEF/UN043177/Rich

Bolji svijet za najmlađe možemo ostvariti jedino zajedničkim djelovanjem.

Suradnja s građanima, tvrtkama, školama i vrtićima omogućava UNICEF-u ostvarenje važnih rezultata za najranjivije djevojčice i dječake u Hrvatskoj i svijetu.

Brojni su načini na koje možete podržati naš rad i doprinijeti pozitivnim promjenama za djecu. UNICEF se gotovo u cijelosti financira dragovoljnim prilozima i svaki doprinos čini razliku!