Škole za Afriku

Djeca i mladi hrvatskih vrtića i škola uče o dječjim pravima i stvaraju obrazovne prilike za najranjiviju djecu Afrike

SFA header
UNICEF/UN0251908/Tadesse