Škole za Afriku

Djeca i mladi hrvatskih vrtića i škola uče o dječjim pravima i stvaraju obrazovne prilike za djecu Madagaskara

Djecaci u shkoli u Africi
UNICEF/UN0231191/Ramasomanana