Djeca s teškoćama

Rana intervencija nije jednako dostupna djevojčicama i dječacima kojima je potrebna

fotografija malene djevojčice koja se igra u prašini iza zgrade
UNICEF/Ilej