Analiza stanja prava djece u Hrvatskoj 2014.

Analiza donosi pregled podataka politika i inicijativa u Hrvatskoj te problema koji leže u pozadini zaštite prava djece

Djeca trče
VKljajo/UNICEF

Istaknuto

Analiza prikazuje trenutačno stanje prava djece u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na ranjive skupine. Izvještaj se temelji na podacima prikupljenim iz dokumenata različitih državnih tijela Republike Hrvatske, kao što su zakoni, pravilnici, strategije, protokoli, izvještaji i odluke; podacima iz hrvatskih i europskih statističkih baza i izvješća; na znanstvenim nalazima relevantnih domaćih i stranih istraživanja, te na izvještajima nevladinih organizacija i udruga orijentiranih na promicanje dobrobiti djece. Ovi podaci su proučavani, analizirani i uspoređivani kako bi se donijela cjelovita slika stanja prava djece u Hrvatskoj, otkrile kritične točke i propusti, a s ciljem davanja konstruktivnih prijedloga o mogućim načinima unapređenja strategija vezanih uz ostvarivanje dječjih prava i načina njihova provođenja. Ova analiza povezana je s ciljevima nacrta nove Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020., koja se temelji na Strategiji Vijeća Europe o pravima djeteta (2012.-2015.) a koja obuhvaća četiri strateška područja: (1) unapređenje sustava i osiguranje usluga prilagođenih djeci; (2) eliminacija svih oblika nasilja nad djecom; (3) osiguranje prava djece u ranjivom položaju; (4) osiguranje aktivnog sudjelovanja djece.

Naslovnica publikacije
Autor
UNICEF
Datum objave publikacije
Jezici
Hrvatski

Preuzmite izvješće

(PDF, 2,35 MB)