S one strane inkluzije djece rane i predškolske dobi

Izvješće o provedenoj analizi pristupačnosti kvalitetnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djeci u ranjivim situacijama u Hrvatskoj nastalo je u sklopu provedbe programa „Korak prema inkluziji“ o iskustvima inkluzije djece predškolske dobi.

Djeca se igraju
VKljajo/UNICEF

Istaknuto

Cilj analize pristupačnosti kvalitetnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djeci u ranjivim situacijama bio je prikupljanje i strukturiranje komparativnih podataka o pristupačnosti kvalitetnog predškolskog odgoja, u svrhu osiguravanja pokazatelja za argumentirano zagovaranje potreba djece u ranjivim situacijama, a posebno djece koja žive u siromaštvu, djece pripadnika romske nacionalne manjine, djece s teškoćama u razvoju i djece iz ruralnih, udaljenih naselja. Njome se odgovara na pitanja kako je i zašto kvalitetan predškolski odgoj (ne)pristupačan djeci u ranjivim situacijama u različitim lokalnim zajednicama i predškolskim ustanovama, što se analizira u kontekstu svih raspoloživih podataka, dokumenata i istraživanja koji omogućuju odgovor na to pitanje. Pristupačnost podrazumijeva obilježje ustanova i usluga predškolskog odgoja koje svoj djeci osigurava ostvarivanje njihovih prava, a obuhvaća maksimalnu moguću iskoristivost okruženja, sadržaja
i resursa u svrhu poticanja razvoja i punog sudjelovanja djece u ranjivim situacijama u društvu, na ravnopravnoj osnovi s drugima. Pojam djeca u ranjivim situacijama obuhvaća djecu koja su iznadprosječno izložena riziku povrede njihova socijalnog, emocionalnog, fizičkog ili psihičkog integriteta, pa su znatno češće od svojih vršnjaka suočena s različitim nepovoljnim razvojnim ishodima.

Naslov publikacije
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski
ISBN
978-953-7702-39-7

Preuzmite

(PDF, 1,95 MB)