EU Jamstvo za svako dijete: Centri igre u Međimurju mjesta su susreta za djecu i obitelji

Tri Centra igre kao važne prilike za neformalno obrazovanje uključuju 450 djece u Međimurskoj županiji u sklopu pilot-programa EU Jamstvo za svako dijete

UNICEF Hrvatska
djeca
DSoldo/UNICEF
23 Srpanj 2022