Nevidljiva djeca, od prepoznavanja do inkluzije

Studija o djeci s teškoćama u razvoju koja odrastaju u institucijama.

VKljajo/UNICEF

Istaknuto

U skupinu najranjivijih spadaju i djeca s teškoćama u razvoju – djeca koja bez dodatne podrške i usluga u području edukacijsko-rehabilitacijske, socijalne i zdravstvene skrbi nesumnjivo ne mogu dosegnuti ili održati zadovoljavajuću razinu zdravlja i razvoja, kao ni postići punu socijalnu inkluziju (Bouillet, 2010.). Navedeno se posebno odnosi na djecu koja zbog svojih razvojnih teškoća bivaju odvojena od bioloških obitelji. Imajući na umu da je samo obitelj, u svim svojim različitim oblicima, jedini prirodni okvir za preživljavanje, zaštitu i razvoj djeteta, u skladu sa spoznajama o štetnosti institucionalne skrbi, Ured UNICEF-a za Hrvatsku pokrenuo je izradu situacijske analize djece s teškoćama u razvoju. Istraživanjem je nedvojbeno utvrđeno da su na putu osiguravanja prava iz UN-ove Konvencije o pravima djeteta i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom djeca s teškoćama u razvoju suočena s mnogobrojnim preprekama pa je u našem društvu u tom smislu potrebno potaknuti još mnoge promjene. Jasno je, pretpostavka za ostvarivanje bilo kojeg prava jest svijest o tome da ono postoji, da je dostupno i primjenjivo, što se u slučaju institucionalizirane djece s teškoćama u razvoju pokazuje kao velik izazov.

Naslovnica publikacije

Author

UNICEF

Datum objave publikacije

Jezici

Hrvatski

ISBN

978-953-7702-26-7

Preuzmite izvješće

(PDF, 2,13 MB)