Medijska pismenost

U vrijeme lažnih vijesti, youtubera i influencera medijska je pismenost važna za djecu i njihove roditelje

Mlada djevojka koja gleda puno TV ekrana
UNICEF/Knežević Barišić

Godine 2014. UNICEF i Agencija za elektroničke medije (AEM) proveli su istraživanje o navikama gledanja televizije među djecom i mladima. Roditelji su odgovarali na pitanja o navikama 1561 djeteta. Kada su rezultati istraživanja uspoređeni s podacima o gledanosti, pojavile su se zanimljive proturječnosti:

Roditelji su procijenili da većina djece, njih 56 posto, pred televizorom dnevno provodi jedan sat do tri sata. Podaci o gledanosti pokazali su da djeca pred ekranom provode u prosjeku tri sata. Oko pola tog vremena djeca su pred televizorom bez nadzora odrasle osobe.

„Djeca pred televizijskim ekranom 50% vremena provedu bez nadzora odrasle osobe.”

Mlada djevojka koja gleda u telefon
UNICEF/Kljajo

Uz poruku „Birajmo što gledamo” Agencija za elektroničke medije i UNICEF pokrenuli su nacionalnu kampanju za podizanje svijesti o medijskoj pismenosti. Cilj kampanje bio je podići razinu svijesti o važnosti medijskog opismenjavanja roditelja, skrbnika i djece te o važnosti odabira medijskih sadržaja za djecu. Tri televizijska spota emitirana su na svim televizijskim kanalima s nacionalnom pokrivenošću.

Kampanja poziva roditelje da se koriste oznaka o prikladnosti TV programa za različite dobne skupine, a podržala su je i poznata televizijska lica – Zoran Šprajc, Marija Miholjek, Petar Pereža, Daniela Trbović,  Zoran Vakula i Tomislav Jelinčić.

Važan dio kampanje bila je i izrada Preporuka za pravilan odabir sadržaja za djecu – za roditelje i televizijske urednike, u čiju su izradu uključeni stručnjaci koji se bave djecom, medijski stručnjaci i stručnjaci iz područja razvojne psihologije.

„Djeca u Hrvatskoj gledaju televiziju do deset sati tjedno bez nadzora odrasle osobe, a na mreži djeca i mladi u prosjeku provedu pet sati dnevno.”

Da su građani svjesni izazova kada je riječ o utjecaju medija na djecu pokazao je i podatak da 81 posto građana smatra da se djecu ne poučava dovoljno medijskoj pismenosti.

Godine 2016. Agencija za elektroničke medije i UNICEF predstavili su, u suradnji s partnerima, mrežni portal medijskapismenost.hr namijenjen informiranju i edukaciji roditelja, skrbnika, odgojitelja i učitelja o medijskoj pismenosti.

Mladić koji gleda svoj pametni telefon
UNICEF/Kljajo

Pametni telefoni, društvene mreže i platforme donijeli su nove izazove pred roditelje, ali i djecu i mlade. U istraživanju provedenom 2019. godine građani su kao najvažnije aspekte medijske pismenosti istaknuli zaštitu privatnosti i osobnih podataka na mreži, prepoznavanje lažnih vijesti i dezinformacija te uvažavanje i poštovanje drugih ljudi, njihovih mišljenja i stavova. Kako djeca i mladi sve više vremena provode na platformama poput YouTubea, roditelji su zabrinuti zbog lake dostupnosti nasilnih i neprimjerenih sadržaja, zbog neoznačavanja dobno neprimjerenih sadržaja i korištenja YouTubea za širenje govora mržnje. Posebno zabrinjava podatak da su gotovo svako četvrto dijete i mlada osoba osobno doživjeli nasilje i govor mržnje na društvenim mrežama. 

Agencija za elektroničke medije i UNICEF pokrenuli su 2018. godine projekt Dani medijske pismenosti, u koji se svake godine uključuje sve više djece i mladih te odgojitelja, učitelja i nastavnika. U sklopu Dana medijske pismenosti predstavili smo prvu slikovnicu o medijima za najmlađu djecu te brošure za roditelje. Za edukatore u vrtićima te osnovnim i srednjim školama svake godine osiguravamo zanimljive materijale za rad s djecom, mladima i roditeljima. U sklopu Dana medijske pismenosti diljem Hrvatske održavaju se brojna predavanja, a kroz aktivnost Djeca upoznaju medije djeca i mladi posjećuju medijske kuće ne bi li naučila kako nastaju vijesti te se i sama okušala u pisanju članaka i stvaranju radijskih i televizijskih priloga.

Izvori:

Portal - medijskapismenost.hr

Slikovnica o medijima

Djeca i mediji – vodič za roditelje

Kako komunicirati s djecom